Tauhid

AJARKAN ANAK MURAQABAH

Menanamkan Muraqabah Kepada Anak Sejak Dini

Senantiasa merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah subhanahu wa taala dikenal dengan istilah muraqabah. Yaitu memahami dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta\’ala selalu memantau aktivitasnya lahir dan batin internal dan eksternal. Sikap Muraqabah Ini adalah buah dari pengetahuan dan keyakinan seseorang bahwa Allah subhanahu wa ta\’ala selalu melihat, mendengar dan mengetahui segala perbuatannya setiap …

Menanamkan Muraqabah Kepada Anak Sejak Dini Read More »

allah maha mendengar

Allah Maha Mendengar

Allah Jalla wa Ala memiliki banyak nama yang indah. Setiap nama Allah juga mengandung sifat-sifat yang berhubungan dengan nama-Nya. Salah satu nama Allah adalah As-Sami’ yang artinya Dia Maha Mendengar, Dia memiliki sifat yang sama\’ dan Dia Maha Mendengar. Bagi Allah, sifat yang sama adalah sifat dzatiyah yaitu selalu ada pada diri Allah. Dalil-dalil sifat …

Allah Maha Mendengar Read More »

tips mengajarkan akidah pada anak

Tips Mengajarkan Aqidah ke Anak

Alhamdulillah Rabil’alamin. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi kita dan keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai Hari Pembalasan. Amma ba\’du Mengajarkan ilmu agama kepada anak, caranya sama saja dengan mengajari orang lain. Ini adalah bahan terbaik untuk mengajar. Buku Ushul Tsalatsah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa menjadi pegangan yang baik buat …

Tips Mengajarkan Aqidah ke Anak Read More »

Shopping Cart