tips mengajarkan akidah pada anak

Tips Mengajarkan Aqidah ke Anak

Alhamdulillah Rabil’alamin. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi kita dan keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai Hari Pembalasan. Amma ba\’du Mengajarkan ilmu agama kepada anak, caranya sama saja dengan mengajari orang lain. Ini adalah bahan terbaik untuk mengajar. Buku Ushul Tsalatsah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa menjadi pegangan yang baik buat …

Tips Mengajarkan Aqidah ke Anak Read More »